• Terug naar hoofdmenu
Onderhoudsnorm van draagbare brandblustoestellen (NEN 2559)
print
pdf

En dan overkomt het u ook: Brand !

Dan moeten de kleine blusmiddelen natuurlijk wel in goede conditie verkeren.
De gebruiker van een gebouw kan daar zelf veel aan doen.

  • In de NEN 2559 staat omschreven dat de gebruiker 1x per kwartaal (bij voorkeur 1x per maand) een routinecontrole dient uit te voeren.

  • U dient er als gebruiker zorg voor te dragen dat het blustoestel:
  • Op de daarvoor bestemde plaats aanwezig is.
  • Vrij toegangelijk is.
  • Zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan de voorkant.
  • Is voorzien van leesbare en juiste bedienings- en onderhoudsetiketten.
  • Geen duidelijk zichtbare en mechanische beschadiging heeft.
  • Gebruiksklaar is volgens de indicatie van een eventueel aangebrachte drukmeter of indicator.
  • Is voorzien van verzegelingen of indicators waarmee wordt aangegeven of het toestel al dan niet is gebruikt, deze mogen niet verbroken zijn of ontbreken.
  • Indien nodig moet de gebruiker erop toezien dat correctieve maatregelen worden getroffen.

Jaarlijks onderhoud:

Het jaarlijks onderhoud dient door een REOB erkend onderhoudsbedrijf te geschieden. Welke controles en werkzaamheden het bedrijf moet uitvoeren is ook vastgelegd in normbladen en in voorschriften van de leverancier.

Uitgebreid onderhoud.

Het uitgebreid onderhoud dient door een REOB erkend onderhoudsbedrijf te geschieden. Welke controles en werkzaamheden het bedrijf moet uitvoeren is ook vastgelegd in normbladen en in voorschriften van de leverancier.

Revisie:

Dient door een REOB erkend onderhoudsbedrijf te geschieden. Welke controles en werkzaamheden het bedrijf moet uitvoeren is ook vastgelegd in normbladen en in voorschriften van de leverancier.[ Terug ]