Overgang van NIBHV examenportaal naar NIBHV competent.

In de loop van 2020 zal NIBHV overgaan van het oude examenportaal met certificaten en pasjes via Bosters van Wezel B.V. naar NIBHV competent.
Dit betekend dat onze cursisten een beter overzicht krijgen in de door hun gevolgde opleidingen en competenties.

Er zijn diverse wijzigingen van toepassing op de inschrijving, voor zowel cursist als werkgever en ons als keurmerkopleider namelijk:

Wijzigingen voor u als cursist.

U of uw werkgever dient u, vooraf aan te melden en met name, uw voorletters, achternaam, en e-mail adres bij ons door te geven.
Na uw aanmelding zullen wij uw gegevens invoeren bij NIBHV competent en ontvangt u in uw mail een toegang tot “mijn NIBHV”.
In “mijn NIBHV” vindt u alle bekende gegevens die u aan ons verstrekt heeft en welke wij doorgeven aan NIBHV om de curus te kunnen aanbieden, deze kunt u naar eigen inzicht wijzigen.
Hierbij geeft u tevens een akkoord voor registratie van uw persoonsgegevens (AVG)

U ontvangt uw herhalingcertificaat of bhv diploma via “mijn NIBHV” en dus niet meer via uw werkgever en of Bosters van Wezel B.V.
Hier vindt ook registratie plaats van uw competenties die behaald zijn en wanneer deze verlopen.

In uw account kunt u, uw certificaten downloaden.

Wijzigingen voor uw werkgever.

Uw werkgever ontvangt niet meer van Bosters van Wezel B.V. uw certificaat of herhalingscertificaat, deze zal in het vervolg via uzelf moeten worden verstrekt om in de RI&E/BHV plan te worden geplaatst.

Wijzigingen voor instructeurs van Bosters van Wezel B.V.

Ook wijzigen er veel dingen voor onze instructeurs, zij zullen namelijk u persoonlijk competent moeten verklaren via “mijn NIBHV”, tevens kunnen zij vanaf  volgende cursus terugkijken in de competenties waardoor u een betere begeleiding krijgt indien dit noodzakelijk is.

Zij kunnen niet meer zonder overleg extra deelnemers opleiden.

Wijzigingen voor Bosters van Wezel B.V.

Het wordt minder makkelijk extra deelnemers aan een lijst toe te voegen, deze dienen namelijk via NIBHV competent toegevoegd te zijn aan de cursus, indien u een extra deelnemer bent, die niet op de presentielijst staat, dient u zichzelf te melden bij de cursusleider om u aan te melden via NIBHV competent.

Al met al veranderd er in 2020 veel voor alle partijen binnen BHV en daarom willen wij u vragen om de aanmelding via mail aan ons te sturen op: info@elonbrandbeveiliging.nl vermeld hierbij alstublieft de volgende gegevens zodat wij de transitie naar NIBHV competent zo makkelijk mogelijk kunnen maken voor u, uw werkgever, en onze medewerkers.

Privé gegevens:

Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
* E-mailadres

*  Let op het E-mail adres dient uniek te zijn voor elke cursist.

Facturatie gegevens.

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode + Woonplaats
E-mail adres voor facturatie
Telefoonnummer