BHV opleiding

Arbo-wet

Per 1 januari 1994 zijn werkgevers verplicht om één of meer bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. In artikel 15 van de ARBO-wet zijn de taken van de bedrijfshulpverlener als volgt omschreven:

 1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
 2. Communicatie met andere diensten over een incident.
  • Hoe te handelen binnen het eigen bedrijf?
  • Hoe ga ik om met professionele hulpdiensten?
 3. Beperken en bestrijden van een beginnende brand.
  • Hoe benader ik een brand?
  • Welk blusmiddel voor welke brand?
 4. Ontruimen van een gebouw.
  • Wie heeft de leiding bij het ontruimen van een pand?
  • Ontruimingsplan (procedures, vluchtroutes en gevaren).

De bedrijfshulpverlener vervult een voorpostfunctie voor de professionele hulpverlening zoals brandweer, dokter, ambulancedienst en politie.
Het aantal bedrijfshulpverleners is sterk afhankelijk van de risico’s binnen het bedrijf en het aantal personen dat gelijktijdig in het bedrijf aanwezig kan zijn.
Hierbij dient u ook rekening te houden met het aantal klanten dat aanwezig kan zijn. Zij vormen immers het grootste gevaar omdat zij de vluchtroutes niet goed kennen. Het aantal mensen dat aanwezig kan zijn is vrij goed in te schatten.
Voor de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) komt wel meer om de hoek kijken. U dient deze door een erkende operationeel veiligheidskundige te laten checken. Zij kunnen u dan adviseren omtrent de risico’s en hoeveel medewerkers en welke opleidingen voor uw bedrijf noodzakelijk zijn. In het algemeen geldt de norm één bedrijfshulpverlener op 50 aanwezige personen.
Let wel, de bedrijfshulpverlener dient altijd aanwezig te zijn, dit betekent in de praktijk dat binnen een bedrijf er al gauw 2 bedrijfshulpverleners opgeleid dienen te worden.

Om onze agenda te raadplegen kunt u hier klikken

Levensreddende handelingen

Brand en ontruiming

Denk maar eens aan de vakantieperiode en/of ziekten. De ARBO-wet geldt voor alle bedrijven, instellingen en organisaties. Tijdens de opleiding wordt er gebruik gemaakt van de leerstof ”Basisopleiding Bedrijfshulpverlener” van het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De leerstof wordt ondersteund met praktijkoefeningen. Hierdoor wordt er in de praktijk een drempel weggehaald op het moment dat men werkelijk moet optreden. De duur van de opleiding is 16 lesuren en kunnen zowel overdag als in de avonduren door ons verzorgd worden.