VCA

Het VCA Certificaat is certificering voor het veiligheidsbeleid dat een bedrijf voert. Om het te verkrijgen dient aan een aantal eisen te worden voldaan. Deze eisen zijn door het College van Deskundigen VCA vastgelegd in de “Veiligheids Checklist Aannemers.” Het certificaat is dan ook in eerste instantie bedoeld voor aannemers (op allerlei gebied) die werkzaamheden verrichten voor opdrachtgevers, anders dan particuliere klanten. Eén van de eisen waaraan een bedrijf voor certificering moet voldoen is het opleiden van het personeel met een cursus basisveiligheid voor uitvoerenden. De leidinggevenden en de projectontwikkelaars enz. dienen bovendien het certificaat “Veiligheid voor leidinggevende” te halen. Indien de leidinggevende nog niet in het bezit is van de basisveiligheidsopleiding is het ook mogelijk om een gecombineerde opleiding te volgen, de zogenaamde VCA-VOL, hetgeen staat voor Veiligheid Operationele Leidinggevenden.