Blusstoffen

Water

Water is een veel toegepaste blusstof. Het heeft verschillende effecten op een brand. Heel belangrijk is de grote koelende werking, het neemt warmte op en voert deze af door verdamping. Dit noemen we neveneffect. Omdat lucht (zuurstof) niet meer kan toetreden tot de vuurhaard. Een tweede neveneffect van water is dat het zich laat mengen met bepaalde andere vloeistoffen en deze verdunt waardoor er onvoldoende verdamping plaats vindt.

Nadeel: water is niet geschikt voor het blussen van olie, vet en metalen. En water kent een grote nevenschade!

Deze blusstof is geschikt voor de brandklasse:

Schuim

Door de structuur van het schuim, waterige belletjes gevuld met inert gas, is de soortgelijke massa zo laag dat het op vloeistoffen blijft drijven. Hierdoor wordt de brandende stof afgesloten en kan er geen lucht (zuurstof) meer toetreden tot de vuurhaard. Doordat de vuurhaard is afgedekt met een schuimlaag kunnen er ook geen dampen meer vrijkomen om het verbrandingsproces gaande te houden.

Nadeel: beperkte levensduur (5 jaar – 10 jaar) niet alle schuimblustoestellen zijn geschikt om in een onverwarmde ruimte te plaatsen (bevriezing)!

Deze blusstof is geschikt voor de brandklasse:

B-C Poeder

BC poeder grijpt in op het verbrandingsproces doordat  energie van de radicalen wordt opgenomen. Bluspoeder wordt daarom ook wel aangeduid als negatieve katalysator
(vlam afbrekend).

A-B-C Poeder

Bij ABC poeder vindt onder warmte nog een ander verschijnsel plaats: de ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat worden zo sterk verhit, dat deze worden omgezet in polifosfaten en polislfaten waardoor er als het ware een glazuurlaag om de brandende stof wordt gevormd. Hierdoor wordt dus energie onttrokken van de vuurhaard, bovendien zorgt het glazuurlaagje ervoor dat er geen lucht (zuurstof) meer tot de vuurhaard kan toetreden en dampen kunnen uittreden.

Nadeel: poeder geeft een behoorlijke nevenschade!

Deze blusstof is geschikt voor de brandklasse:

Kooldioxide (Co2)

Co2 zorgt ervoor dat de verhouding tussen brandbare stof en zuurstof wordt verstoord. Door toevoeging van gasvormige Co2 wordt in het zuurstof gehalte ingegrepen als het zuurstofgehalte onder de 8 – 14% uitkomt zal het verbrandingsproces worden afgebroken, kortom Co2 verstikt de vuurhaard. Deze blusstof heeft bovendien het voordeel dat het geen nevenschade veroorzaakt.

Nadeel: Co2 verdringt de zuurstof, in de buitenlucht wordt het bluseffect van Co2 nadeling beïnvloedt!

De blusstof Co2 wordt alleen toegepast voor extra beveiliging en kan niet worden meegeteld in de basis beveiliging.

Deze blusstof is geschikt voor de brandklasse:

Wet Chemical (Specifiek voor F klasse)

Wet chemical gaat een reactie aan met brandende oliën en vetten waardoor een dikke substantie ontstaat waaruit geen brandbare gassen meer vrij komen.
Door deze reactie ontneemt deze blusstof ook veel energie van brand.

Deze blusstof is geschikt voor de brandklasse:

F500 (geschikt voor Lithium brand, kunststoffen, rubber en overige vaste stoffen)

F500 is een toevoeging voor waterblussers, F500 zorgt ervoor dat het verdampingspunt van water wordt verlaagd waardoor er meer energie van de brand onttrokken wordt.
Daarnaast kapselt de F500 de brandbare stof in waardoor herontsteking tot een minimum wordt beperkt.

Deze blusstof is geschikt voor de brandklasse