Service

Wij leveren onze service 24/7 in heel Nederland. In het geval van een calamiteit zijn wij binnen 24 uur aanwezig of zorgen voor vervangende apparatuur.

Alle BHV-hulpmiddelen zoals verbandmaterialen, brandblussers, AED-apparaten dienen jaarlijks onderhouden te worden door een vakkundig bedrijf. Wij voeren dit onderhoud graag voor u uit. In het geval van een calamiteit waarbij u een brandblusser, brandslanghaspel en/of noodverlichting gebruikt is kunt u ons 24/7 bereiken voor een eventuele reparatie of vervanging.

Wilt u meer informatie over onze service of heeft u specifieke vragen? Neem contact met ons op.   

 

 

BRANDBLUSSERS.       

En dan overkomt het u ook: Brand !

Dan moeten de kleine blusmiddelen natuurlijk wel in goede conditie verkeren.
De gebruiker van een gebouw kan daar zelf veel aan doen.

 • In de NEN 2559 staat omschreven dat de gebruiker 1x per kwartaal (bij voorkeur 1x per maand) een routinecontrole dient uit te voeren.

U dient er als gebruiker zorg voor te dragen dat het blustoestel:

 • Op de daarvoor bestemde plaats aanwezig is.
 • Vrij toegangelijk is.
 • Zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan de voorkant.
 • Is voorzien van leesbare en juiste bedienings- en onderhoudsetiketten.
 • Geen duidelijk zichtbare en mechanische beschadiging heeft.
 • Gebruiksklaar is volgens de indicatie van een eventueel aangebrachte drukmeter of indicator.
 • Is voorzien van verzegelingen of indicators waarmee wordt aangegeven of het toestel al dan niet is gebruikt, deze mogen niet verbroken zijn of ontbreken.
 • Indien nodig moet de gebruiker erop toezien dat correctieve maatregelen worden getroffen.

 

Jaarlijks/uitgebreid onderhoud en revisie:

 • Het jaarlijks onderhoud dient door een REOB erkend onderhoudsbedrijf te geschieden. Welke controles en werkzaamheden het bedrijf moet uitvoeren is ook vastgelegd in normbladen en in voorschriften van de leverancier.
 • Het uitgebreid onderhoud dient door een REOB erkend onderhoudsbedrijf te geschieden. Welke controles en werkzaamheden het bedrijf moet uitvoeren is ook vastgelegd in normbladen en in voorschriften van de leverancier.
 • Dient door een REOB erkend onderhoudsbedrijf te geschieden. Welke controles en werkzaamheden het bedrijf moet uitvoeren is ook vastgelegd in normbladen en in voorschriften van de leverancier.

Bosters van Wezel is een REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf voor het volledig pakket van onderhoudswerk bestaande uit:

 • Jaarlijks onderhoud brandblussers/brandslanghaspels en droge blusleidingen.
 • 5 jaarlijks uitgebreid onderhoud natte blustoestellen
 • 5 jaarlijks beproeven van droge blusleidingen

 

Noodverlichting

Bosters van Wezel B.V. kan u ook van dienst zijn met onderhoud aan uw noodverlichtingsinstallatie. De armaturen worden onderhouden volgens de ISSO0079.
Daarnaast kunt u kiezen voor een volledige inspectie hier word dan ook gekeken of uw projectering voldoet (wellicht heeft u geen noodverlichting nodig of wellicht heeft u meer nodig dan er nu aanwezig is).

De ISSO 0079

De armaturen van een noodverlichtingsinstallatie bestaan uit een aantal componenten zoals een lamp, accu en elektronica die allen het nodige onderhoud behoeven.

Niet alleen het ontwerp en de installatie is wettelijk vastgelegd maar sinds 2004 is ook het onderhoud zorgvuldig omschreven. Onder andere in de wettelijke bouwverordening wordt hiervoor verwezen naar ISSO 79 inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties.
Dit document geeft gedetailleerd aan wat de eisen zijn die gesteld worden aan dit onderhoud.

 

Door een vakbekwaam persoon.

De inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (NEN-EN-50110) met onder meer kennis van elektriciteit, ervaring met elektrotechnische werkzaamheden, inzicht in de installatie, etc. Hierbij dienen ook diverse normen bekend te zijn en gehandhaafd te worden.

Verslaglegging in logboek.

Het onderhoud welke is uitgevoerd dient te worden geregistreerd in het logboek, in het logboek zijn diverse informatiebladen te vinden zoals:

 • Ontruimingsplattegronden met vluchtroutes.
 • Productinformatiebladen van de gebruikte producten.
 • Onderhoudsregistratie (indien u dit wenst draait de onderhoudsmonteur direct een onderhoudsregistratie voor u uit na afsluiting van de werkzaamheden).
 • Adviezen naar aanleiding van het vorige onderhoud.

Certificering.

Om onze klanten te waarborgen dat onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie correct en degelijk gebeurd zijn wij KIWA-NCP gecertificeerd onderhoudsbedrijf noodverlichting. Ons certificaat is te allen tijde beschikbaar voor u ter inzage.

 

 

EHBO TROMMELS

U heeft met een spoedgeval uw verbandtrommel nodig dan wilt u uw handen niet op een lege plaats slaan.

Daarom is het noodzakelijk dat u uw verbandtrommel regelmatig controleerd (1 per kwartaal)

Bosters van Wezel zorgt dat bij

aflevering alle verband dozen worden verzegeld en voorzien van een houdbaarheidsetiket, u kunt ervan uitgaan dat indien het ELON zegel niet is verbroken dat de inhoud volledig en intact is en tot de aangegeven houdbaarheidsdatum steriel is.
het enige dat u hoeft te doen is 1 x per kwartaal controleren of het ELON zegel nog intact is.

 

AED

De AED kan levens redden wanneer er sprake is van een fibrillerend hart.
De AED analyseert het hartritme en geeft u de kans een elektrische schok toe te dienen indien dat nodig is.

Om uw AED in goede conditie te houden is onderhoud van groot belang.
Bij de onderhoudsbeurt worden zaken uitgevoerd als:

 • bediening,
 • technische staat
 • levensduren van accu/electroden gecontroleerd
 • registratie in ons rapportage systeem.

Hierdoor houd u uw AED up to date en kunt u dit ook aantonen indien hierom gevraagd wordt.

De medewerkers van Elon Brandbeveiliging hebben allemaal een opleiding gehad om de meest gangbare AED’s in Nederland te onderhouden.
Daarnaast hebben wij een testkast waarmee niet alleen de uiterlijke staat maar ook de werking van de AED kan worden gecontroleerd.

AED aangesloten op testkast.

Droge blusleiding.

Een droge blusleiding word ge-eist in gebouwen met hoogbouw vanaf 8 meter boven het maaiveld. Dit wil zeggen dat veelal gebouwen hoger dan 4 verdiepingen beschikken over een droge blusleiding.
In de NEN1594 staan de prestatie-eisen voor de droge blusleiding. Hierin zijn de volgende dingen opgenomen ter beoordeling van de droge blusleiding.

 • klein jaarlijks onderhoudswerkzaamheden.
 • 5 jaarlijkse werkzaamheden (hydrostatische beproeving van de blusleiding)
 • Extra informatie voor blusleidingen met een pompsysteem.

Bosters van Wezel is gecertificeerd volgens REOB voor het onderhoud aan droge blusleidingen met uitzondering van de leidingen met een pompsysteem.