Privacybeleid

Bosters van Wezel B.V. gevestigd aan Klaverveld 7, 4698PS Oud Vossemeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.elonbrandbeveiliging.com
Klaverveld 7, 4698 PS Oud Vossemeer
0166-672623

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bosters van Wezel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bosters van Wezel B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN) (alleen voor aanvraag code 95 bijscholing)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bosters van Wezel B.V. neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of- systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bosters van Wezel B.V.) tussen zit.

Bosters van Wezel B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s en systemen

 • Ignis (wordt gebruikt voor het rapporteren van onderhoudslijsten bhv materialen en planmatig onderhoud)
 • Cursa (wordt gebruikt voor het uitnodigen bevestigen van cursusdeelnemers en inschrijven voor bijscholing BHV en code 95)
 • King (wordt gebruikt voor factureren van het uitgevoerde werk vanuit ignis/cursa

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bosters van Wezel B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en Achternaam (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)
 • Geslacht (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)
 • Geboortedatum (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)
 • Adresgegevens (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)
 • Telefoonnummer (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)
 • E-mailadres (tot wederopzegging van contract/overeenkomst)

Indien u een digitaal formulier invult en verstuurd, dan wordt dat formulier gedurende 1 maand digitaal opgeslagen in onze backup. De reden hiervoor is, dat wij er zeker van willen zijn dat uw formulier ook daadwerkelijk bij ons is ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen wij via deze backup uw formulier alsnog opvragen. U hoeft dat dan niet nogmaals in te vullen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bosters van Wezel B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Derden waarmee Bosters van Wezel B.V. gegevens deelt.

 • NIBHV (de certificerende instantie die de diploma’s BHV verstrekt)
 • Oranje Kruis (de instantie die diploma’s EHBO/EHAK verstrekt)

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Bosters van Wezel B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bosters van Wezel B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elonbrandbeveiliging.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bosters van Wezel B.V. wil u tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bosters van Wezel B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@elonbrandbeveiliging.nl.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.