onderhoud noodverlichting


Terug naar alle Noodverlichting

Wetgeving.

In diverse wetten zijn voorschriften met betrekking tot de aanwezigheid, functie en het onderhoud van een noodverlichtingsinstallatie vastgelegd.
Hier volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste wetten.

Bouwbesluit.

Het bouwbesluit bevat de minimum bouwtechnische eisen voor het (ver)bouwen van bestaande en nieuwe bouwwerken. Het omvat voorschriften omtrent veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Uitgangspunten met betrekking tot noodverlichting zijn:

  • Vluchtmogelijkheden;
  • Voorkoming en beperking van ongevallen bij spanningsuitval;
  • Noodstroomvoorziening
  • Eisen aan noodverlichtingsinstallaties;
  • Eisen aan vluchtwegaanduiding

 

Jaarlijks onderhoud armatuur

Arbeidsomstandighedenweg (Arbowet)

Bij de werkgever rust de verplichting zorg te dragen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn werknemers, wat verwoord staat in de Arbowet. Hiervoor dient de werkgever onder andere te zorgen voor aanwezigheid van vluchtwegen en nooduitgangen die duidelijk zijn aangegeven.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Noodverlichting is een veiligheidsvoorziening voor iedereen die uit hoofde van een economische activiteit mensen in huis haalt. Een voorziening die u hopelijk nooit nodig heeft. Maar als de netspanning uitvalt, zorgt

noodverlichting ervoor dat iedereen het pand op een beheerste en veilige manier kan verlaten. Zo kan paniek, of erger worden voorkomen.

Het is dan ook uw taak en zelfs uw plicht om er voor te zorgen dat de noodverlichtingsinstallatie op ieder moment klaar is voor deze taak.

De ISSO 79norm

De armaturen van een noodverlichtingsinstallatie bestaan uit een aantal componenten zoals een lamp, accu en elektronica die allen het nodige onderhoud behoeven.

Niet alleen het ontwerp en de installatie is wettelijk vastgelegd maar sinds 2004 is ook het onderhoud zorgvuldig omschreven. Onder andere in de wettelijke bouwverordening wordt hiervoor verwezen naar ISSO 79 inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallaties.

Dit document geeft gedetailleerd aan wat de eisen zijn die gesteld worden aan dit onderhoud. De belangrijkste elementen worden hieronder voor u uitgelicht:

Door een vakbekwaam persoon.

De inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon (NEN-EN-50110) met onder meer kennis van elektriciteit, ervaring met elektrotechnische werkzaamheden, inzicht in de installatie, etc. Hierbij dienen ook diverse normen bekend te zijn en gehandhaafd te worden.

 

Certificering.

Om onze klanten te waarborgen dat onderhoud aan de noodverlichtingsinstallatie correct en degelijk gebeurd zijn wij KIWA-NCP gecertificeerd onderhoudsbedrijf noodverlichting. Ons certificaat is te allen tijde beschikbaar voor u ter inzage.