ADR


Terug naar alle EHBO-artikelen

De ADR richtlijnen omvatten de eisen waaraan een transporteur moet voldoen om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren.
één van de onderdelen die hierin aan bod komen zijn de Persoonlijke beschermingsmiddelen, elke 2 jaar word deze richtlijnen herzien en aangepast.

Elon Brandbeveiliging levert en onderhoud de Persoonlijke beschermingsmiddelen die in deze richtlijnen worden ge-eist.
Daarnaast worden onze onderhoudsmonteurs regelmatig bijgeschoold in de wijzigingen door onze leverancier.
Hierdoor kunt u ervanuit gaan dat de inhoud van uw kit altijd voldoet aan de nieuwste uitgave van het ADR besluit.

1

Dräger Parat 5520 Softpack

Klik hier voor alle specificaties