Onderhoud blusmiddelen

En dan overkomt het u ook: Brand !

Dan moeten de kleine blusmiddelen natuurlijk wel in goede conditie verkeren.
De gebruiker van een gebouw kan daar zelf veel aan doen.

 • In de NEN 2559 (onderhoud brandblussers) staat omschreven dat de gebruiker 1x per kwartaal (bij voorkeur 1x per maand) een routinecontrole dient uit te voeren.
 • In de NEN 671-3  (onderhoud brandslanghaspels) staat omschreven dat de gebruiker 1x per kwartaal (bij voorkeur 1x per maand) een routinecontrole dient uit te voeren.
 • In de NEN 2659 (onderhoud verrijdbare bluswagens) staat omschreven dat de gebruiker 1x per kwartaal (bij voorkeur 1x per maand) een routinecontrole dient uit te voeren.

U dient er als gebruiker zorg voor te dragen dat het blustoestel:

 • Op de daarvoor bestemde plaats aanwezig is.
 • Vrij toegangelijk is.
 • Zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan de voorkant.
 • Is voorzien van leesbare en juiste bedienings- en onderhoudsetiketten.
 • Geen duidelijk zichtbare en mechanische beschadiging heeft.
 • Gebruiksklaar is volgens de indicatie van een eventueel aangebrachte drukmeter of indicator.
 • Is voorzien van verzegelingen of indicators waarmee wordt aangegeven of het toestel al dan niet is gebruikt, deze mogen niet verbroken zijn of ontbreken.
 • Indien nodig moet de gebruiker erop toezien dat correctieve maatregelen worden getroffen.

Jaarlijks/uitgebreid onderhoud en revisie:

 • Het jaarlijks onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de leverancier en de vastgestelde eisen in de normen NEN2559/2659/671-3.
 • Het uitgebreid onderhoud dient te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de leverancier en de vastgestelde eisen in de normen NEN2559/2659/671-3.
 • Dient door een REOB erkend onderhoudsbedrijf te geschieden. Welke controles en werkzaamheden het bedrijf moet uitvoeren is ook vastgelegd in normbladen en in voorschriften van de leverancier.

Jaarlijks onderhoud

5 jaarlijks uitgebreid onderhoud

 

Onderhoud droge blusleiding.

Een droge blusleiding word ge-eist in gebouwen met hoogbouw vanaf 8 meter boven het maaiveld. Dit wil zeggen dat veelal gebouwen hoger dan 4 verdiepingen beschikken over een droge blusleiding.
In de NEN1594 staan de prestatie-eisen voor de droge blusleiding. Hierin zijn de volgende dingen opgenomen ter beoordeling van de droge blusleiding.

 • klein jaarlijks onderhoudswerkzaamheden.
 • 5 jaarlijkse werkzaamheden (hydrostatische beproeving van de blusleiding)
 • Extra informatie voor blusleidingen met een pompsysteem.

Bosters van Wezel is gecertificeerd volgens REOB3.0 voor het onderhoud aan droge blusleidingen met uitzondering van de leidingen met een pompsysteem.