Projecteren

In Nederland is de projectering van brandblustoestellen in een NEN norm vastgelegd (NEN 4001) in deze norm is bepaald hoe je kunt vast stellen hoeveel brandblustoestellen er geplaatst dienen te worden maar ook welke blusstof geschikt is voor het blussen van een voorkomend brandrisico.

De projectering bevat twee onderdelen namelijk de basisbrandbeveiliging en de aanvullende brandbeveiliging.
Voor de basisbrandbeveiliging mogen de navolgende blusstoffen worden ingezet, Water, poeder en schuim.
Voor de aanvullende brandbeveiliging wordt Co2 vaak toegepast in ruimte waar veel electronische apparatuur staat opgesteld zoals computer server ruimte copieermachine’s etc.

Alvorens daadwerkelijk te kunnen overgaan tot het projecteren van brandblustoestellen zal eerst een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)  moeten worden uitgevoerd. Hierin dienen minimaal de volgende punten duidelijk te worden

  1.  Hoeveel projecteringszone er zijn.
  2.  Welke brandbare risico’s er zijn per projecteringszone.
  3.  Welke keuze van blusstof en waarom deze keuze gemaakt is.
  4.  Bepalen van het aantal basiseenheden.
  5.  Bepalen van eventuele aanvullende beveiliging.

U zult begrijpen dat voor uitvoering van bovenstaande  deskundigheid is vereist. De medewerkers van Bosters van Wezel b.v. zijn opgeleid om de projectering deskundig uit te voeren.
Na plaatsing van de brandblustoestellen en andere veiligheidsartikelen zult u van onze medewerker een volledig ingevulde projecteringslijst krijgen. Deze kunt u gebruiken voor de routine controle maar ook voor u BHV organisatie en om het geheel in een logboek bij te houden.